Almenningssamgöngur
Strætó

Bílfarsvefir
Bílfar.is
Samferða.is

Leigubifreiðastöðvar
BSR
Hreyfill

Landflutningar
Flytjandi
Íslandspóstur
Landflutningar Samskip